Produk AT-Ta'awun

Pembiayaan Patuh Syariah

Memohon pembiayaan sehingga

RM 300,000

setiap permohonan jika layak

Pembiayaan Laporan Nilaian (LN)

Pembiayaan Laporan Nilaian (LN)

Kerjasama Strategik
Bersama Sinaran Mega Solution Sdn Bhd

*Dikuasakan oleh Go Halal Financing

Sijil Syariah Sinaran Mega Solution Sdn Bhd
oleh Afsha Shariah Advisory

"Memacu Usahawan Melalui Produk Patuh Shariah "

Kami adalah sebuah koperasi yang menawarkan pembiayaan patuh syariah kepada kontraktor perumahan, pemaju perumahan, serta pemilik hartanah yang sedang dalam proses “refinancing” atau menjual hartanah mereka.

Hubungi Kami

Ikuti Kami