Jawatankuasa Pengurusan

Mohd Khairul Jeffridin Bin Daud

Pengurus Besar

Nik Mohd Solahudeen Bin Nik Ab Rahman

Juruaudit Dalaman

Nur Ilani Ibrahim

Senior Eksekutif

Ainun Najwa Binti Supian

Eksekutif Pembangunan Perniagaan

Muhammad Amir Muaz Bin Mohd Nawawi

Eksekutif Akaun Dan Operasi

Muhammad Faiz Fakhruddin Bin Mohd Affandi

Eksekutif Dana Dan Akaun

Nazirah Binti Abdullah

Pentadbir Dan Eksekutif Operasi

Muhammad Faiz Fakhruddin Bin Mohd Affandi

Eksekutif Dana Dan Akaun

Nur Ilani Ibrahim

Senior Eksekutif

Kami adalah sebuah koperasi yang menawarkan pembiayaan patuh syariah kepada kontraktor perumahan, pemaju perumahan, serta pemilik hartanah yang sedang dalam proses “refinancing” atau menjual hartanah mereka.

Hubungi Kami

Ikuti Kami