Permohonan Peguam Panel

Pihak Koperasi Arash Jaya Kelantan Berhad (“KORAYA”) adalah berbesar hati untuk menjemput manamana firma guaman yang berminat untuk menjadi peguam panel kepada KORAYA bagi menguruskan transaksi-transaksi bagi pihak klien di bawah produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh kami.
Sekiranya pihak tuan/puan berminat untuk menjadi peguam panel kepada KORAYA, firma guaman pihak tuan/puan hendaklah memenuhi kriteria-kriteria berikut:-

Kriteria Firma Guaman

 1. Perlembagaan firma guaman mestilah secara perkongsian. Pemilikan tunggal tidak dibenarkan; dan
 2. Firma guaman secara perkongsian telah diwujudkan sekurang-kurangnya satu (1) tahun pada tarikh permohonan dibuat.
Sekiranya firma guaman pihak tuan/puan memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka pihak tuan/puan boleh membuat permohonan untuk menjadi panel peguam KORAYA dengan mengisi maklumat berikut untuk pertimbangan pihak kami:-

Maklumat Peribadi

*Maklumat dibawah perlu diisi oleh seorang rakan kongsi yang bertanggungjawab menjadi ‘contact point’ antara KORAYA dan firma guaman tersebut.
Name(Required)
Nyatakan Username Untuk Media Sosial (Facebook, Twitter , Instagram dll)

Maklumat Dokumen Yang Diperlukan

*Semua Salinan Yang Diakui Benar/Sah (Oleh Pesuruhjaya Sumpah/Peguam Cara Lain) Tahun Semasa
Drop files here or
Accepted file types: pdf, Max. file size: 16 MB.
  Drop files here or
  Accepted file types: pdf, Max. file size: 16 MB.
   Drop files here or
   Accepted file types: pdf, Max. file size: 16 MB.
    Drop files here or
    Accepted file types: pdf, Max. file size: 16 MB.
     Consent(Required)
     This field is for validation purposes and should be left unchanged.

     Kami adalah sebuah koperasi yang menawarkan pembiayaan patuh syariah kepada kontraktor perumahan, pemaju perumahan, serta pemilik hartanah yang sedang dalam proses “refinancing” atau menjual hartanah mereka.

     Hubungi Kami

     Ikuti Kami