Syer Keanggotaan

Koperasi Arash Jaya Kelantan Berhad atau ringkasnya dikenali sebagai KORAYA adalah sebuah pertubuhan koperasi yang ditubuhkan pada 20 Disember 2010. Pertubuhan koperasi pada dasarnya berasaskan kepada penyertaan anggota-anggota melalui kemasukan syer.

Melalui strategi mempelbagaikan cabang aktiviti, KORAYA telah berjaya untuk mengekalkan kadar dividen syer yang kompetitif untuk tahun-tahun sebelum.

Prestasi 3 tahun terakhir kadar pembayaran dividen oleh KORAYA adalah seperti berikut :-

TAHUN
KADAR DIVIDEN SYER
2019
2020
18 %
2021
16 %
2022
15.15%

Keanggotaan Individu

Setiap pelanggan yang ingin melanggan syer KORAYA hendaklah menjadi Anggota dan bagi setiap permohonan untuk menjadi Anggota, fi masuk sebanyak Ringgit Malaysia Sepuluh (RM10.00) sahaja (bagi Anggota baru) dan Ringgit Malaysia Dua Puluh (RM20.00) sahaja (bagi bekas Anggota) berdasarkan Fasal 13(1) dan (2) Undang-Undang Kecil.

Harga seunit syer KORAYA telah ditetapkan pada kadar RM5,000/unit dengan langganan untuk menjadi anggota sebanyak satu (1) lot minimum bernilai RM30,000 atau enam (6) unit syer.

Pelanggan yang memenuhi syarat kelayakan menjadi Anggota KORAYA berdasarkan Fasal 11(1) dan (2)(a)-(d) seperti berikut:-

Juga bagi:

Jika anda berminat, sila muat turun salinan Prospektus dan isikan borang-borang berikut.

"Memacu Usahawan Melalui Produk Patuh Shariah "

Kami adalah sebuah koperasi yang menawarkan pembiayaan patuh syariah kepada kontraktor perumahan, pemaju perumahan, serta pemilik hartanah yang sedang dalam proses “refinancing” atau menjual hartanah mereka.

Hubungi Kami

Ikuti Kami